BETINGELSER OG AVBESTILLING


Generelle avtalevilkår

Sentrum Sport Trysil tar ikke ansvar for eventuelle skader som følge av bruk av utleieobjektet. Leietaker plikter å erstatte eventuelle skader på utleieobjektet eller tap av utleieobjektet ved uvettig og/eller farlig bruk.

Uhell/skade/hærverk eller tyveri av sykkel må leietaker betale etter vanlig reparasjonspris. Sentrum Sport Trysil er ikke ansvarlig for eventuelle personskader/ulykker leietaker måtte komme ut for i løpet av leieperioden.


Forsikring

Forsikring kan kjøpes av Sentrum Sport Trysil og dekker skade på objektet forårsaket av velt og uhell under normal bruk.


Spyling av sykkel

Sykkelen skal returneres avspylt. Gratis vaskestasjon finnes rett utenfor inngangen til Sentrum Sport Trysil. 


Retur av sykler

Ved dagsleie, returneres sykler innen klokka 18 på leiedagen. Ved leie over flere dager, returneres sykler innen klokka 18 på siste leiedag. 


Avbestilling og uavhentede sykler

Ved avbestilling senere enn én uke før leietidspunkt, vil leietager belastes for 50 % av beløpet. Ved avbestilling senere enn 24 timer før leietidspunkt, samt for uavhentede sykler, vil leietager belastes for 100 % av beløpet.