BETINGELSER OG AVBESTILLING


Generelle avtalevilkår

Sentrum Sport Trysil tar ikke ansvar for eventuelle skader som følge av bruk av utleieobjektet. Leietaker plikter å erstatte eventuelle skader på utleieobjektet eller tap av utleieobjektet ved uvettig og/eller farlig bruk.

Uhell/skade/hærverk eller tyveri av ulåst sykkel må leietaker betale etter vanlig reparasjonspris. Sentrum Sport Trysil er ikke ansvarlig for eventuelle personskader/ulykker leietaker måtte komme ut for i løpet av leieperioden.


Forsikring

Forsikring kan kjøpes av Sentrum Sport Trysil og dekker skade på objektet forårsaket av velt og uhell under normal bruk.


Spyling av sykkel

Sykkelen skal returneres avspylt. Gratis vaskestasjon finnes rett utenfor inngangen til Sentrum Sport Trysil. 


Avbestilling

Ved avbestilling senere enn én uke før leietidspunkt, vil leietager belastes for 50 % av beløpet. Ved avbestilling senere enn 24 timer før leietidspunkt, vil leietager belastes for 100 % av beløpet.